Перелік внутрішніх нормативних документів

Положення про відділ міжнародних зв’язків та академічної мобільності МНУ імені В.О. Сухомлинського (Наказ МНУ імені В.О. Сухомлинського від 22.11.2016 р. № 505).

Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання і стажування до МНУ імені В.О. Сухомлинського у 2021 р. (Наказ МНУ імені В.О. Сухомлинського від 28.12.2020 р. № 8).

Положення про особливості користування гуртожитками Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського іноземними громадянами (Наказ МНУ імені В.О.Сухомлинського ВІД 23.06. № 224)

Положення про організацію навчального процесу іноземних громадян та осіб без громадянства у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського у 2019-2020 н. р. (Наказ МНУ імені В.О. Сухомлинського від 24.02.2020 р. № 85)

Стратегія інтернаціоналізації Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського на 2020-2025 рр. (Наказ МНУ імені В.О. Сухомлинського від 21.09.2020 р. № 360)

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників МНУ імені В.О. Сухомлинського.