КА3. Підтримка реформ

Еразмус+: Підтримка реформ у сфері вищої освіти 

Цілі:

  • Підтримка напрацювань/розробок Європейського Союзу в сфері освітньої політики задля досягнення кращого системного розвитку і впливу.

Основні види діяльності за напрямом: 

  • Підтримка Відкритого методу координації, порядок денний з модернізації вищої освіти, Болонський процес
  • Розвиток і запровадження інструментів прозорості ЄС (ЄКТС, …)
  • Визнання кваліфікацій (NARIC – Національний інформаційний центр офіційного визнання свідоцтв про освіту)
  • Мережа експертів з реформування вищої освіти у країнах-сусідах та країнах-кандидатах (Higher Education Reform Experts – HERE)
  • Міжнародний діалог щодо освітньої політики
  • Всесвітня асоціація випускників
  • Міжнародна привабливість і пропагування вищої освіти

Для України в рамках напряму фінансується робота НЕО в Україні і Національної команди експертів з реформування вищої освіти, діяльність якої координується Національним Еразмус+ офісом в Україні, а також будуть проводитись різні конференції.

Діяльність HERE team координує Національний Еразмус+ офіс в Україні, проводячи різні конференції, семінари, круглі столи тощо.

Конкурси для вищих навчальних закладів чи інших організацій в рамках цього напряму для країн-партнерів програми не передбачено.