КА1. Навчальна мобільність

Протягом 2014-2020 років за напрямом КА1: Навчальна (академічна) мобільність Програмою Еразмус+ передбачається надання грантів та можливостей для навчання біля 4 млн. особам та 125 тис. організаціям, виділивши на це 63% загального бюджету Програми Еразмус+, що складає загалом 14,7 млрд.євро.

Для України як країни-партнера* (Partner Country) Програми Еразмус+ відкриті можливості на організацію та участь в проектах з навчальної (академічної) мобільності з країнами-членами** (Programme Countries) Програми Еразмус+ за напрямом КА1: Навчальна (академічна) мобільність, що включає кредитну та ступеневу мобільність.

Детальну інформацію для вищих навчальних закладів щодо правил участі у конкурсах Програми Еразмус+, критеріїв оцінювання заявок, здійснення кредитної мобільності можна знайти в опублікованому Керівництві до Програми Еразмус+ (Erasmus+ Programme Guide)

Детальна інформація для вищих навчальних закладів щодо участі у проектах з кредитної мобільності – у відповідному Розділі.

Зверніть увагу, що за реалізацію проектів з кредитної відповідальності в університетах-партнерах відповідальними є відділи міжнародних зв’язків (або відділи академічної мобільності) навчальних закладів. Дізнавайтесь про відкриті конкурси і правила.

Детальна інформація для вищих навчальних закладів щодо участі у проектах із ступеневої мобільності – у відповідному Розділі.

Детальна інформація для студентів, викладачів, працівників навчальних закладів щодо участі у проектах з кредитної мобільності – у відповідному Розділі. Дізнайтесь про відкриті конкурси і правила у відділі міжнародних зв’язків або академічної мобільності свого закладу.

Детальна інформація для студентів 4-го курсу, випускників, які мають першу вищу освіту / викладачів навчальних закладів щодо участі в конкурсах на отримання стипендій на навчання / викладання на спільних програмах Еразмус Мундус (магістра або доктора філософій) – у відповідному Розділі.
Керівництво до програми Еразмус+ 2018 р. англійською мовою: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
переклад українською мовою попередньої версії – 2017 (але ще не внесено зміни нового конкурсу)

Глосарій термінології Програми Еразмус+:

  • Кредитна мобільність для студентів:короткострокове навчання студентів усіх освітніх рівнів (окрім бакалаврів першого року навчання) за попередньо визначеними курсами з отриманням кредитів в університетах країн-членів Програми Еразмус+ із обов’язковим визнанням результатів навчання (перезарахування кредитів) у період від 3 місяців (мінімально) до 12 місяців (максимально). Для стажування/практики – від 2 до 12 місяців.
  • Викладання для викладачів або обмін професійним досвідом для працівників у рамках проектів з кредитної мобільності: короткостроковий професійний обмін між університетами-партнерами за проектом з кредитної мобільності терміном від 5 днів до 2 місяців.
  • Ступенева мобільність:мобільність на навчання за повним курсом навчальної програми, для отримання спільного, подвійного, багатостороннього диплому магістра або доктора (PhD) в університеті країни-члена Програми.
  • Гранти/стипендії на мобільність:грошова винагорода, що покриває витрати на навчання, проживання, харчування та інші необхідні витрати переможців відповідних конкурсів, в залежності від типу мобільності.

* Країни-партнери Програми Еразмус+ (Partner Countries): країни Західних Балкан – Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Сербія, Косово*; країни Східного партнерства: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, Україна (as recognized by International Law); країни Південного середземномор’я: Алжир, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Лівія, Марокко, територія Палестинської автономії, Сирія, Туніс; Російська Федерація; країни Центральної Азії: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан; країни Латинської Америки; країни Африки, Карибського і Тихоокеанського басейнів (АСР);

** 33 країни-члени Програми Еразмус+ (Programme Countries): 28 держави-члени ЄС – Бельгія, Болгарія, Чеська Республіка, Данія, Німеччина, Естонія, Ірландія, Греція, Іспанія, Франція, Хорватія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Угорщина, Мальта, Нідерланди, Австрія, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Словаччина, Фінляндія, Швеція, Об’єднане Королівство, а також Ліхтенштейн, Ісландія, Норвегія; Туреччина, Македонія;

*** Термін «ступенева мобільність» використовується відповідно до контексту Програми Еразмус+ – мобільність на навчання за повним курсом навчальної програми, для отримання диплому магістра / PhD (спільного, подвійного, багатостороннього) у країні(ах)-члена(ів) Програми Еразмус+.

Корисно: “Від Еразмус Мундус до Еразмус+: факти і статистика регіону Східного Партнерства”.

Еразмус Муднус для регіону Східного партнерства.