Жан Моне

Україна бере участь у програмі Жана Моне з 2001 року (деталі та інформація про попередні проекти Жана Моне на сайті. У 2014 році програма Жана Моне трансформувалась у напрям Жан Моне нової програми ЄС Еразмус+ та відбувся перший конкурс проектів.

Ціль напряму Жан Моне в рамках Еразмус+: активізувати євроінтеграційний дискурс, сприяти досконалості євроінтеграційних студій, залучати вищі навчальні заклади до дослідження євроінтеграційних процесів та поширення ідей Об’єднаної Європи.

Основні види діяльності за напрямом:

  • Викладання й дослідження (“Кафедри”, “Модулі”, “Центри досконалості”);
  • Дебати між представниками науково-педагогічних кіл та академічні обміни (“Мережі” та “Проекти”);
  • Підтримка діяльності асоціацій;
  • Надання операційних грантів окремим закладам.

Напрям діяльності: викладання та дослідження

Підтримка надається на:

Модулі – розроблення та викладання курсів, присвячених ЄС та євроінтеграційній тематиці, обсягом не менше 40 годин, із подальшим включенням до навчальних планів і програм;
Кафедри – викладацькі ставки (обсягом не менше 90 академічних годин) для викладачів, науковців, що спеціалізуються на європейських студіях, розроблення нових та оновлення існуючих курсів євроінтеграційної тематики, наукові розвідки, керівництво дослідницькими проектами з євроінтеграційної тематики;

Центри досконалості – заснування та підтримка діяльності ресурсних центрів, утворених на базі університетів, із залученням аналітичних центрів, асоціацій, мереж, фахових спільнот, з метою заохочення їх до проведення міждисциплінарних досліджень з питань європейської інтеграції та поширення результатів їх діяльності через медіа-ресурси та комунікативно-інформаційні заходи.

Напрям діяльності: дебати та обміни

Підтримка надається на:

Мережі – сприяння співробітництву міжнаціональних дослідницьких колективів (участь мінімум 3 різних країн), стимулювання академічної полеміки та міждисциплінарних досліджень, поширення результатів.
Проекти – активізація євроінтеграційного дискурсу через конференції, семінари, круглі столи, літні школи, опрацьовування новітніх підходів і дослідницьких методологій, створення платформ для обміну знань з метою поширення кращих практик і досвіду; творення нового змісту.

Напрям діяльності: підтримка асоціацій

Підтримка надається:

Асоціаціям: задля організації та здійснення їх статутної діяльності, якщо вона пов’язана із євроінтеграційними студіями, поширенням інформації про Європейський Союз, сприянням активному громадянству.

Як писати проектні заявки (українською мовою на основі матеріалів англійською мовою)

Про Напрям Жана Моне

Подання проектних заявок

Ліфлети про напрям Жан Моне і про Європейську інтеграцію.

Презентація напряму Жан Моне можна переглянути у відеотрансляції.

Хто може взяти участь та подати проектну заявку?

Ініціювати проекти Жан Моне можуть, у першу чергу, університети, а також асоціації, громадські організації, науково-дослідні установи, об’єднання науковців, викладачів, які спеціалізуються на ЄС, вивченні євроінтеграційних процесів, поширенні ідей Об’єднаної Європи; учасниками можуть бути як представники держав-членів ЄС, так і країн-партнерів на рівних умовах.

Конкурси Жана Моне проходитимуть один раз на рік восени. Деталі конкурсу (Call for proposals 2018) висвітлені на сайті Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури.

Детальну інформацію щодо правил участі у програмі, конкурсної документації, підготовки та критеріїв оцінювання проектних пропозицій можна знайти у Керівництві до програми Еразмус+ (Programme Guide).

Детальніше про напрям Жан Моне.

База проектів Жана Моне.

Статистика участі України в конкурсах Жана Моне

Українські проекти у файлі

ErasmusPlus_JeanMonnet_2014_2017.xls: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html

База проектів Еразмус+: Напрям Жана Моне, Розвиток потенціалу вищої освіти, Мобільність та інші (2014, 2015, 2016, 2017рр.)

Опис попередніх проектів

База проектів Темпус /Еразмус Мундус/ Жан Моне/ TEMPUS/ErasmusMundus/Jean Monnet projects Database (XL)

Детальну інформацію про проекти Жан Моне попередніх років, починаючи з 1990 року, можна знайти у базі проектів (Project Directory) за адресою.

Корисно виконавцям проектів:

Інструкції для виконавців проектів-переможців конкурсів.

Презентація щодо управління проектами Жана Моне від ЕАСЕА: Управління проектами Жана Моне (14.11.16)