Про нас

Відділ міжнародних зв’язків та академічної мобільності
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
функціонує як координаційна та консультативна структура.

Ми займаємося питаннями академічної мобільності учасників освітнього процесу, які здобувають освітні ступені бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук, науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу в Університеті.

Діяльність Відділу охоплює:

 • навчання;
 • стажування, у тому числі мовне;
 • проходження навчальної і виробничої практик;
 • проведення наукових досліджень;
 • наукове стажування;
 • підвищення кваліфікації;

Наші основні напрями діяльності:

 • Поширення інформації про можливості студентської та викладацької мобільності на факультетах/ в інститутах Університету, конкурси, міжнародні програми та про можливості співпраці з вищими навчальними закладами-партнерами України й зарубіжжя.
 • Організація презентацій міжнародних грантових, стипендіальних програм, програм подвійного дипломування, програм обміну та інших заходів, спрямованих на оптимізацію та розширення академічної мобільності Університету.
 • Розробка, адміністрування та координація навчальних планів і програм у межах програм мобільності студентів, укладених із вищими навчальними закладами-партнерами (внутрішня та зовнішня мобільність, передусім у межах міжнародних програм Erasmus+, Tempus, стипендіальних програм, програм подвійного дипломування та програм обміну).
 • Забезпечення необхідного документообігу, консультування та перевірка належних документів та заявок у рамках програм мобільності.
 • Створення системи кураторства і консультування, яка допомагатиме студентам та викладачам у практичній реалізації їхніх потреб щодо мобільності, зокрема підтримка й консультування студентів, які прибувають на навчання до Університету.
 • Поглиблення співпраці з міжнародними фондами, проектами, програмами.
 • Пошук міжнародних грантів, проектів, конкурсів (в т.ч. спільних з вищими навчальними закладами та установами інших країн).
 • Організація і супровід міжнародних проектів з навчально-методичної діяльності, культурно-просвітницьких програм, участь у міжнародних освітніх та наукових програмах.
 • проведення рекламно-інформаційної кампанії щодо залучення іноземних громадян на навчання до Університету;
 • встановлення контактів з вітчизняними та іноземними юридичними і фізичними особами, представниками закладів освіти іноземних держав з метою організаційно-правової підтримки іноземців, які бажають отримати вищу освіту в Університеті;
 • оформлення запрошень на навчання іноземців та осіб без громадянства;
 • контроль прийому на навчання в Університет іноземних громадян та осіб без громадянства;
 • доведення до відома іноземних студентів чинних нормативних документів, які регламентують навчання в Україні іноземних громадян;
 • контроль за перевіркою документів, які пред’являють іноземні громадяни при вступі і зарахуванні до університету згідно чинного законодавства;
 • контроль за оформленням особистих справ іноземних студентів, контрактів з іноземними студентами, документів, які супроводжують навчання іноземних громадян.
 • забезпечення своєчасного оформлення документів в установленому порядку на подовження терміну перебування іноземних громадян в Україні, пересування іноземних громадян по території України:
 • ведення обліку іноземних громадян та надання відповіді на запити МВС про їх перебування і навчання у різні інстанції;
 • спільно з управлінням Державної міграційної служби України в Миколаївській області роз’яснювання прав, свобод і обов’язків під час перебування в Україні, інформування про порушення, якщо останні мають місце;
 • своєчасне надання інформації про відрахування іноземних громадян та про скорочення терміну їх перебування у країні.

Наша команда:

Овчаренко Анатолій Володимирович

Анатолій Володимирович Овчаренко

Перший проректор

доцент, кандидат фізико-математичних наук, Заслужений працівник освіти України

+38 0512 37 88 33

Маріанна Юріївна Ласінська

Фахівець відділу міжнародних зв’язків та академічної мобільності

кандидат історичних наук

+38 0512 37 88 36

mnu.inter.dep@gmail.com

Ілля Васильович Хворостянюк

Фахівець відділу міжнародних зв’язків та академічної мобільності

+38 0512 37 88 36

ilya.khvorostyanyuk@gmail.com