Erasmus+

  • Розвиток потенціалу вищої освіти / KA2
  • Номер проекту: 8 574064-EPP-1-2016-1- LT-EPPKA2-CBHE-SP

Structuring cooperation in doctoral research, transferrable skills training, and academic writing instruction in Ukraine’s regions / DocHub


 КОНКУРСИ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ERASMUS+

Еразмус+ – це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 рр., що підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту.

Компоненти програми:

Вища освіта

Всі напрями відкриті для України.

Головні цілі:

• Удосконалення навичок і здатності до працевлаштування студентів та сприяння конкурентоздатності європейської економіки

• Покращення якості викладання та навчання

• Виконання Стратегії модернізації вищої освіти в країнах-членах програми та розвиток потенціалу країн-партнерів

• Посилення міжнародного виміру у програмі ЕРАЗМУС+

• Підтримка Болонського процесу та діалогу щодо політики у стратегічних країнах-партнерах

Детальніше (PDF)