Перелік нормативних документів

1. Постанова КМУ від 15.02.2012 р. № 150 Про затвердження Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України.

2. Наказ МОН України від 01.11.2013 р. № 1541 Порядок організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства (Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН № 1272 від 11.12.2015 р.).

3. Постанова КМУ від 25.04.2018 р. № 322 Порядок видачі, обміну, скасування посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання.

4. Постанова КМУ від 30.12.2015 р. № 1187 Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018 р.) Ліцензійні умови започаткування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з метою підготовки іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю.

5. Постанова КМУ від 24 березня 2021 р. № 365 Про внесення змін до Постанови КМУ від 30.12.2015 р. № 1187 Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

6. Закон України «Про вищу освіту» (редакція від 25.07.2018 р. № 2443-VІІІ).

7. Наказ МОН України від 15.10.2020 р. № 1274 Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 р.

8. Постанова КМУ від 21.08.2019 р. № 800 Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

9. Наказ МОН України від 04.12.2020 р. № 1504 Деякі питання професійного розвитку науково-педагогічних працівників.