Нормативно-правова база

1. Положення про Відділ;
2. Положення Кабміну про академічну мобільність (від 12.08.2015);
3. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність МНУ імені В.О. Сухомлинського;
4. Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання і стажування до МНУ імені В.О. Сухомлинського у 2019 році.